Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl
DOBÓR PARAMETRU KRZYWEJ PRZEJŚCIOWEJ

Aplikacja pozwala na wyznaczenie obtymalnych parametrów krzywej przejściowej na łuku poziomym.

Prędkość projektowa Vp km/h
Dodatkowe pochylenie podłużne idod %
Kąt zwrotu trasy γ
Promień łuku kołowego R m
Pochylenie poprzeczne jezdni na łuku kołowym ip %
Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej io %
Szerokość jezdni B m
Poszerzenie s m
Wartość przesunięcia H łuku kołowego w stosunku do stycznej głównej Hmin m
Wartość przesunięcia H łuku kołowego w stosunku do stycznej głównej Hmax m
par 22.1
Prędkość projektowa Vp 120-100 90 80 70 60 50 40 30
Przyrost przyspieszenia dośrodkowego k (m/s3) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Prędkość projektowa Vp (km/h) Dopuszczalne dodatkowe pochylenie krawędzi jezdni %
największe najmniejsze na odcinku o pochyleniu poprzecznym <=2%
120-100 0.90 0.1 x a
a - odległość krawędzi jezdni od osi obrotu (m)
80 1.0
70,60 1.6
<50 2.0
Statystyki dzisiaj:
0
w tym tygodniu:
15
w tym miesiącu:
54
w tym roku:
2109
wszystkie:
28288
(c) LISPUS 2016