Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl
Wykonujemy pomiary ruchu pojazdów, pieszych na
 • skrzyżowaniach,
 • odcinkach dróg międzywęzłowych.
Wykonujemy pomiary ruchu w oparciu o wytyczne Inwestora. Pomiary ruchu na obiekcie wykonujemy w całości przez obeserwatorów, rejestrując przejeżdzające pojazdy w sposób:
 • ręczny,
  • wypełniając formularze,
  • wykorzystując dedykowaną aplikację na telefon/smartfon,
 • automatyczny.
Przy pomiarach bezpośrednich posiłkujemy się specjalistycznym oprogramowaniem wspomagającym proces zliczania pojazdów, które pozwala w sposób zautomatyzowane na:
 • ciągłą kontrolę pomiaru ruchu
 • analizę ruchu online,
 • podgląd danych pomiarowych.
Na podstawie pomiarów ruchu opracowujemy analizy ruchu drogowego.
Juz w niedługim czasie udostępniona będzie aplikacja online do pomiarów ruchu drogowego.
(c) LISPUS 2016