Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl
Program ZNAKI DROGOWE powstał w oparciu o graficzne ikony i okna dialogowe, dzięki którym możliwa jest łatwa orientacja w programie. Z menu głównego wybieramy z listy znaki do wstawienia. Możemy wstawić na jednym słupku do 4 znaków dowolnej kategorii. Znaki pionowe podzielone są na trzy kategorie:
  • instniejące,
  • projektowane,
  • likwidowane.
W zależności od kategorii znaku wyróżnikiem jest kolor odnośnika wraz z tarczą znaku. Każdy znak nietypowy (np. znaki kierunku i miejscowości, znaku uzupełniające) posiada własne menu graficzne. Okna dialogowe do poszczególnych znaków dostosowane są do informacji zawartych na znakach.

Tworząc tablice kierunku i miejscowości posługujemy się specjalnie przygotowanym menu, rysując znak w skali 1:1, przy zachowaniu parametrów opisu zgodnych z załącznikami do Rozporządzenia. Podczas rysowania elementów na tarczy znaku automatycznie i na bieżąco wymiarowany jest znak. Po zaprojektowaniu znaku zapisujemy go jako oddzielny plik DWG, który później dołączymy do projektu.
(c) LISPUS 2016