Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl
PROGNOZY RUCHU DROGOWEGO
Aplikacja została wykonana w oparciu o założenia wskazane na stronie GDDKiA. Pozwala on ana podstawie przyjętych danych ruchowych w zadanym roku określić prognozy wzrostu ruchu w zadanym okresie. Pierwotne założenia zakładały wykonanie prognoz ruchu dla lat 2008 - 2040. Więc prognozy ruchu dla lat powyżej 2040 należało obliczać indywidualnie. Gddkia opracowała nowe wskaźniki wzrostu ruchu dla lat 2040 - 2050 oraz wyższych.
Rok 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 >2050
PKB 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9
we wg roku 2040
Z aplikacji możesz korzystać bez ograniczeń. POsiada ona funkcję wygenerowania obliczeń do pliku PDF który możesz wykrozystać do załączenia do projektu. Możesz także w dowolnym czasie edytować te dane. PRZEJDŹ DO OBLICZEŃ
(c) LISPUS 2016