Kontakt telefoniczny do biura:
(82) 560 58 27
607 579 278


Znaki drogowe - aktualizacja Aby pobrać aktualizację modułu ZNAKI DROGOWE prosimy przygotować nr licencji i zalogować się na stronie.
Znaki drogowe - wersja demo Aby pobrać wersję demo modułu ZNAKI DROGOWE wystarczy zalogować się na stronie.
Poprawione pobieranie plików Z przyczyn od nas nie zależnych (ograniczenia serwera) pojawiały się problemy podczas pobierania plików. Problem został rozwiązany, przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Nowa strona firmy Lispus Witamy na nowej stronie www. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta

W ramach działalności projektowej biura wykonanie:


 • Koncepcje programowe,
 • przebudowy dróg, ulic, parkingów, placów manewrowych w fazie projektów budowlanych, wykonawczych,
 • Projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu (wykonujemy je przy pomocy Naszego autorskiego oprogramowania ZNAKI DROGOWE,
 • Projekty sygnalizacji świetlnych (stałoczasowe, akomodacyjne),
 • Projekty geotechniczne, (badania laboratoryjne gruntu, nawierzchni),
 • Analizy ruchu (wraz z pomiarami ruchu na skrzyżowaniach, przekrojach drogi),
 • Raporty oddziaływania na środowisko,
 • Studia wykonalności,
 • Przedmiary robót wraz z kosztorysami inwestorskimi,
 • Sporządzanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,
 • Zbiorcze zestawienia kosztów inwestycji.

wykonujemy także zadania projektowe występujące przy projektach branży drogowej:


 • Numeryczne mapy do celów projektowych,
 • Projekty podziałów działek,
 • Mury oporowe,
 • Projekty branży zieleni,
 • Projekty sieci teletechnicznych,
 • Projekty oświetlenia dróg, skrzyżowań,
 • Projekty inżynierskie, (przepusty, mosty),
 • Projekty odwodnienia dróg (kanalizacji deszczowej),
 • Projekty sieci elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych,
 • Projekty sieci sanitarnej (przebudowy sieci gazowej, wodociągowej, c.o.),
 • Projekty ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przepusty dla zwierząt),

Dodatkowo wykoujemy także inne roboty:


 • Pozyskanie map (wektoryzacja, kalibracja),
 • Przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację inwestycji,
 • Przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego,
 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Ponadto wykonujemy także badania ugięć nawierzchni belką Benkelmana.