Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl
Przy opracowaniu projektów drogowych opracowujemy analizę ruchu. W tym celu wykonujemy pomiary ruchu 16h lub 24h (zależny od charakteru i lokalizacji punktu pomiarowego oraz od wymagań Inwestora).
Przy analizie ruchu określamy:
 • podstawowe parametry ruchu,
 • obciążenie wlotów,
 • rozkład ruchu na wlotach,
 • Rozkład relacji (L, W, P) na wlotach,
 • godziny szczytu,
 • zmienność ruchu w okresie doby,
 • strukturę pojazdów na wlotach,
 • i inne parametry.

Posiadamy dedykowane aplikacje umożliwiające wykonywanie pomiarów ruchu, analiz ruchu.
Na podstawie powyższych danych określamy:
 • modelowe prognozy ruchu,
 • typy skrzyżowań,
 • przepustowości skrzyżowań, odcinków międzywęzłowych, węzłów,

Analizy ruchu wykonujemy do własnych projektów lecz również możemy je wykonać na zlecenie innych firm. Jeśli będą państwo zainteresowani prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.
(c) LISPUS 2016