Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl
"B.O.P.iP.I.K LISPUS" wykonuje kompleksowo:
 • koncepcje projektowe,
 • programy funkcjonalno - użytkowe,
 • projekty budowlane,
 • projekty wykonawcze,
 • materiały przetargowe

Projekty drogowe to przede wszystkim:
 • budowa, rozbudowa dróg,
 • przebudowa dróg,
 • skrzyżowania:
  • zwykłe,
  • skanalizowane,
  • z sygnalizacją świetlną,
  • ronda,
 • chodniki, ścieżki rowerowe.

Tworząc opracowania projektowe uczestnicznymy w postępopwaniach administracyjnych reprezentując inwestora i uzyskujemy dla niego niezbędne decyzje i uzgodnienia:
 • z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
  • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • z zakresu prawa budowlanego:
  • pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 29 prawa budowlanego),
  • zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 30 prawa budowlanego),
  • zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (ZRiD) wg specustawy drogowej.
(c) LISPUS 2016