Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl
Na każdym etapie rysowania znaków możemy ustalić obmiar oznakowania wybierając z menu opcję statystyki. Generujemy statystykę oznakowania pionowego w oparciu o wstawione programem znaki drogowe w podziale na znaki:
  • istniejące,
  • projektowane,
  • likwidowane,
  • tymczasowe.
Obmiar oznakowania możemy dokonać do pojedynczych sekcji rysunkowych lub do całego projektu.
(c) LISPUS 2016