Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl
"B.O.P.iP.I.K LISPUS" jest biurem projektowym zajmującym się wykonywaniem dla inwestorów publicznych jak i prywatnych sporządzaniem dokumentacji technicznych.
"B.O.P.iP.I.K LISPUS" wykonuje opracowania :
  • z zakresu branży drogowej ,
  • z zakresu prawa wodnego
  • z zakresu ochrony środowiska

Realizując opracowanie projektów drogowych niezbędne jest także opracowanie dokumentacji towarzyszących, takich jak:
  • projekty branży sanitarnej, teletechnicznej, elektrycznej, mostowej,
  • projekty organizacji ruchu ,
  • projekty branży zieleni,
  • pomiary i analizy ruchu drogowego ,
  • badania geotechniczne (podłoża gruntowe i nawierzchni),
  • badania ugięć nawierzchni (belka Benkelmana).
(c) LISPUS 2016