Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl
Oznakowanie poziome w programie podzielono na cztery rodzaje (wg załączników do rozporządzenia):
  • podłużne,
  • strzałki,
  • poprzeczne,
  • uzupełniające.
W oknie głównym mamy możliwość ustalenia kategorii oznakowania zaznaczając odpowiednią kategorię:
  • istniejące,
  • projektowane,
  • likwidowane,
  • tymczasowe.
Każdy z nich wstawiany jest na oddzielną warstwę. Elementy oznakowania mogą być rysowane poprzez kolor warstwy lub definując kolor bezpośrednio w programie. Do rysowania znaków poziomych potrzebna jest wcześniej narysowana oś konstrukcyjna znaku.
(c) LISPUS 2016