Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl
Biuro wykonuje badania nawierzchni drogowych mające na celu weryfikację stanu technicznego istniejącej konstrukcji drogi. W tym celu wykonujemy:
  • badania nośności nawierzchni:
    • ugięciomierzem belkowym (belka Benkelmana),
    • ugięciomierzem dynamicznym (aparat FWD)
  • odwierty w nawierzchni (rozpoznanie warstw bitumicznych i ich badania),
  • ocenę stanu nawierzchni (w oparciu o SOSN),
  • rozpoznanie warstw podłoża (odwierty).
(c) LISPUS 2016