Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl
W ramach zadań towarzyszących projektom drogowym realizujemy projekty:
 • stałej organizacji ruchu,
 • tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych,
 • sygnalizacji świetlnych:
  • stałoczasowych,
  • akomodacyjnych,
  • acyklicznych,
  • z koordynacją.


Istotnym elementem w opracowaniach organizacji ruchu jest analiza ruchu którą wykonujemy na podstawie własnych pomiarów lub dostarczonych przez Inwestora.
(c) LISPUS 2016