Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl
Sprawdzenie war. 17 pkt 3 oraz par 18 pkt 3 na krzywej wg Dz. U. 2016 poz. 124
1 Prędkość projektowa Vp [km/h]
2 Szerokość pasa ruchu b [m]
3 Początek krzywej przejściowej PKP [m]
4 Początek krzywej przejściowej PKP [m]
5 Promień łuku kołowego r [m]
6 Spadek daszkowy io [%]
7 Spadek poprzeczny na łuku ip [%]
8 Rzędna początku krzywej przejściowej hPKP [m]
9 Rzędka końca krzywej przejściowej hKKP [m]
10 Krok pochylenia Δp [%]
Statystyki dzisiaj:
0
w tym tygodniu:
0
w tym miesiącu:
1
w tym roku:
42
wszystkie:
163
(c) LISPUS 2016