Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl
Tworząc opracowania projektowe uczestnicznymy w postępopwaniach administracyjnych reprezentując inwestora i uzyskujemy dla niego niezbędne decyzje i uzgodnienia:
  • z zakresu prawa wodnego:
    • pozwolenia wodnoprawne,
    • zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
    • ustalenia linii brzegowych.
(c) LISPUS 2016