Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm
email: biuro@lispus.pl

PROGNOZY RUCHU DROGOWEGO
W celu ujednolicenia założeń do analiz i prognoz ruchu (tak aby prognozy były wykonywane na zbliżonych założeniach dla podobnych projektów) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wprowadziła metodę obliczania prognoz ruchowych w zależności od wzrostu PBK w dowolnych podregionach.

Zaktualizowana tabela prognozowanych wzrostów PKB obowiązuje dla wszystkich analiz i prognoz ruchu zleconych po 1 lipca 2012.
Na podstawie prognozy ruchu w połowie okresu eksploatacji wylicza się liczbę osi obliczeniowych 100kN/d/pas. obl. niezbędną do określenia kategorii ruchu. W poniższej tabeli określamy wstepnie wartości współczynników przeliczeniowych na osie obliczeniowe


Dane ruchowe w roku bazowym
So Sd Sc Scp A M C R
Współczynnik r
Jednostka
Samochód ciężarowy rC=
Samochód ciężarowy z przyczepami rCp=
Autobus rA=


Rok bazowy
Rok oddania do uzytkowania
Okres prognozy lat
Przekrój drogi      
NC, NC+P i NA określone
Szerokość pasa ruchu
Pochylenie niwelety
Udział ruchu dobowego w okresie dnia (od 600 do 2200)
(średnio 87%)
%
Statystyki dzisiaj:
0
w tym tygodniu:
56
w tym miesiącu:
75
w tym roku:
641
wszystkie:
39435
(c) LISPUS 2016